Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z przewagą gatunków liściastych. Przeciętna zasobność to 250 m sześc./ha.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Certyfikaty

Nadleśnictwo Choszczno posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

"25-lecie powstania Nadleśnictwa"

"25-lecie powstania Nadleśnictwa"

Dnia 22 listopada 2017 r. obchodziliśmy 25-lecie Nadleśnictwa Choszczno połączone z Dniem Leśnika. Uroczystość, już tradycyjnie, odbyła się w „Zielonej Sowie” na Szkółce leśnej w Sułkowie.

Gości i uczestników przywitał Jacek Gid, Nadleśniczy Nadleśnictwa Choszczno. Wyjątkowo miłym akcentem obchodów była obecność wszystkich dotychczasowych nadleśniczych, od momentu powstania Nadleśnictwa 1 stycznia 1992 r., Panów: Lucjana Chojeckiego, Sylwestra Majora oraz Jerzego Daty.

Przedstawiona została prezentacja ukazująca historię Nadleśnictwa Choszczno w kontekście aktualnych problemów leśnictwa i ochrony przyrody.

Z żalem pożegnaliśmy troje pracowników: odchodzącego na rentę Pana Bogusława Szymańskiego, awansującego na Zastępcę Dyrektora RDLP Pana Oktawiana Dudziaka oraz Panią Agatę Wawryszuk przechodzącą do Nadleśnictwa Ośno Lubuskie.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się biesiada, podczas której można było spróbować lokalnych przysmaków i wymienić poglądy oraz doświadczenia.

Od zaproszonych gości, zarówno podczas przemówień w części oficjalnej, jaki podczas biesiadowania, usłyszeliśmy o pracy leśników wiele ciepłych i serdecznych słów, za które jeszcze raz bardzo dziękujemy.

                                                                                                          Autor tekstu: Agata Kreń