Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

"25-lecie powstania Nadleśnictwa"

"25-lecie powstania Nadleśnictwa"

Dnia 22 listopada 2017 r. obchodziliśmy 25-lecie Nadleśnictwa Choszczno połączone z Dniem Leśnika. Uroczystość, już tradycyjnie, odbyła się w „Zielonej Sowie” na Szkółce leśnej w Sułkowie.

Gości i uczestników przywitał Jacek Gid, Nadleśniczy Nadleśnictwa Choszczno. Wyjątkowo miłym akcentem obchodów była obecność wszystkich dotychczasowych nadleśniczych, od momentu powstania Nadleśnictwa 1 stycznia 1992 r., Panów: Lucjana Chojeckiego, Sylwestra Majora oraz Jerzego Daty.

Przedstawiona została prezentacja ukazująca historię Nadleśnictwa Choszczno w kontekście aktualnych problemów leśnictwa i ochrony przyrody.

Z żalem pożegnaliśmy troje pracowników: odchodzącego na rentę Pana Bogusława Szymańskiego, awansującego na Zastępcę Dyrektora RDLP Pana Oktawiana Dudziaka oraz Panią Agatę Wawryszuk przechodzącą do Nadleśnictwa Ośno Lubuskie.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się biesiada, podczas której można było spróbować lokalnych przysmaków i wymienić poglądy oraz doświadczenia.

Od zaproszonych gości, zarówno podczas przemówień w części oficjalnej, jaki podczas biesiadowania, usłyszeliśmy o pracy leśników wiele ciepłych i serdecznych słów, za które jeszcze raz bardzo dziękujemy.

                                                                                                          Autor tekstu: Agata Kreń