Asset Publisher Asset Publisher

Back

Szkolą i szacują ...

Szkolą i szacują ...

W dniu 14 maja br. w obiekcie edukacyjnym „Zielona Sowa” zlokalizowanym na terenie szkółki leśnej w Sułkowie odbyło się szkolenie dotyczące tematyki szacowania szkód łowieckich w świetle znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie.

Szkolenie prowadził Pan Marek Szczerba – Zastępca Nadleśniczego i Pan Andrzej Markowski – biegły sądowy rzeczoznawca w zakresie szacowania szkód łowieckich. Szkolenie adresowane było przede wszystkim do lokalnych samorządów – organów wykonawczych gmin i organów wykonawczych jednostek pomocniczych gmin oraz kół łowieckich, jako podmiotów odgrywających kluczową rolę w  zrewolucjonizowanym procesie szacowania szkód łowieckich. Omówione podczas blisko trzygodzinnych zajęć zagadnienia rozwiały szereg wątpliwości zarówno w materii literalnej interpretacji znowelizowanych fragmentów ustawy, jak i w kwestiach czysto praktycznych związanych z metodyką szacowania szkód łowieckich w zbożach, kukurydzy, ziemniakach, rzepaku i trwałych użytkach zielonych. Padło mnóstwo trudnych pytań, na które udzielono precyzyjnych odpowiedzi.

 

                                                                            Tekst: Paulina Padiasek