Historia

Nadleśnictwo Choszczno utworzono z dniem 01.01.1992 r. na podstawie Zarządzenia Nr 26 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 23.12.1991 r. z gruntów: Nadleśnictwa Dobrzany obr. Choszno, Nadleśnictwa Drawno obr. Kiełpino, Nadleśnictwa Bierzwnik obr. Bierzwnik, Nadleśnictwa Barlinek obr. Barlinek.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Asset Publisher Asset Publisher

Back

"I my posadziliśmy swoje drzewka"

"I my posadziliśmy swoje drzewka"

30 marca o godzinie 10.00 zebraliśmy się z naszymi ochotnikami przy miejscowości Krzęcin. Pogoda cudownie nam dopisała. Udaliśmy się na miejsce sadzenia. Nie bez przyczyny wybraliśmy górkę pomiędzy jeziorem Krzęcin, a drogą powiatową. Kiedy prowadziliśmy tam rębnię i wycinaliśmy drzewa na powierzchni między gniazdami mieliśmy wiele telefonów mieszkańców Krzęcina dlaczego wycinamy las. Dlatego wychodząc na przeciw oczekiwaniom zaprosiliśmy Krzęcinian do wspólnego sadzenia udowadniając, że leśnicy prowadząc cięcia rębne dopiero rozpoczynają żmudny proces odnowienia drzewostanu, którego kluczowym elementem jest sadzenie młodych sadzonek. Razem z najmłodszymi uczestnikami było nas około 50 osób.

Nadleśniczy przywitał przybyłych i wprowadził w tematykę akcji, a Zastępca Nadleśniczego przeprowadził instruktaż. Sadziliśmy buki na powierzchni 0,5 hektara. Atmosfera była wspaniała. Sadzenie zakończyliśmy wspólnym posiłkiem pod wiatami Gminy Krzęcin nad jeziorem.

Wielkie podziękowania należą się wolontariuszom Fundacji Santander Bank Polska Oddział w Stargardzie. Świetnie przygotowani do pracy w terenie z ogromnym zapałem i jeszcze większym uśmiechem. Honoru Krzęcina dzielnie broniły pracownice urzędu Gminy Krzęcin wraz z rodzinami. Dziękuję też moim kolegom i koleżankom, którzy wspierali nasze przedsięwzięcie. Tak nam się spodobało że w przyszłym roku również zaprosimy Was do wspólnego sadzenia - ale gdzie, to jeszcze tajemnica.

Dziękuję również za owocną współpracę z firmą Usługi Gastronomiczne pana Pawła Kmiecia w Choszcznie oraz IRGO pana Ireneusza Junga z Przelewic. Zawsze możemy liczyć na posiłek świetnej jakości.

                                                                                                                            Autor: Dagmara Haręźlak