Historia

Nadleśnictwo Choszczno utworzono z dniem 01.01.1992 r. na podstawie Zarządzenia Nr 26 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 23.12.1991 r. z gruntów: Nadleśnictwa Dobrzany obr. Choszno, Nadleśnictwa Drawno obr. Kiełpino, Nadleśnictwa Bierzwnik obr. Bierzwnik, Nadleśnictwa Barlinek obr. Barlinek.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Asset Publisher Asset Publisher

Back

XXVI SUBMISJA DREWNA CENNEGO I TARTACZNEGO W RDLP W SZCZECINIE

XXVI SUBMISJA DREWNA CENNEGO I TARTACZNEGO W RDLP W SZCZECINIE

Pod koniec stycznia br. nastąpiło rozstrzygnięcie XXVI Submisji drewna cennego i tartacznego w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. W tym roku sprzedano ponad 1,2 tys. metrów sześciennych drewna, z których ok. 11 % stanowiło drewno z Nadleśnictwa Choszczno.

Zaoferowany do sprzedaży surowiec zainteresował oferentów z sześciu krajów, tj. Polski, Niemiec, Austrii, Rumunii, Czech i Estonii, którzy zakupili łącznie 98,9 % ogólnej masy wystawianego drewna. Z Nadleśnictwa Choszczno sprzedano 99 % oferowanej masy (139,12 m3).

Z pośród oklein przygotowanych przez Nadleśnictwo Choszczno największą cenę za metr sześcienny uzyskała kłoda dębowa pochodząca z Leśnictwa Mogilica (1 255 €/m³), zaś największą wartość za całą sztukę uzyskała kłoda pochodząca z Leśnictwa Bralęcin (3 376 €).

Ciekawostką była sztuka (również z Leśnictwa Mogilica), która w związku z posiadaną wadą - spalenizna dębu (odmiana zgnilizny twardej), powinna wg obowiązujących norm być drewnem opałowym (ok. 25 €/m³), a uzyskała cenę 385 €/m³.