Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Konferencja archeologiczna

Konferencja archeologiczna

 

 „Przyroda i historia są najstarszymi pojęciami, za pomocą których duch ludzki ujmuje świat zjawisk."

Johann Gustav Bernhard Droysen

Konferencja archeologiczna

          W dniu 18 października 2016 roku, na terenie Szkółki Leśnej w Sułkowie odbyła się konferencja naukowa pod nazwą: „Dziedzictwo archeologiczne terenów leśnych – ochrona, promocja, turystyka".

          Spotkanie zgromadziło liczną grupę, prawie stu osób: archeologów, muzealników, samorządowców, leśników oraz pasjonatów archeologii.

          Organizatorami konferencji było: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa   i Drzewnictwa Oddział w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Leśne Oddział w Szczecinie, Stowarzyszenie Lider Pojezierza (LGD), Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywa Rozwoju (LGD).

      Konferencję patronatem honorowym objęli: Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie oraz Dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

         Spotkanie  otworzył,  witając  gości, dr inż. Jerzy Data,  Nadleśniczy Nadleśnictwa Choszczno. We  wstępie przybliżył uczestnikom zasady prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej.

        Pierwszą prezentację - „Ochrona zabytków archeologicznych w praktyce leśnej" zaprezentował Jacek Gid, zastępca nadleśniczego. Przedstawił zabytki archeologiczne widziane przez pryzmat gospodarki leśnej oraz działania planowane w Nadleśnictwie, które umożliwią udostępnienie cennych obiektów historycznych społeczeństwu.

            Dr Bartłomiej Rogalski z Muzeum Narodowego w Szczecinie wprowadził zebranych w temat archeologii Niziny Pyrzycko – Stargardzkiej. Zaprezentował bogactwo i stan eksponatów muzealnych pochodzących z okresu związanego z tematyką konferencji.

          Kolejną pozycją w programie była prezentacja „Dolicki mikroregion megalityczny  – niewykorzystany potencjał?" dr Agnieszki Matuszewskiej z Katedry Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadząca przedstawiła przykłady grobowców megalitycznych na świecie oraz omówiła perspektywę nowych odkryć megalitów na przykładzie najnowszych badań z okolic Gminy Dolice.

         „Cmentarzyska kurhanowe z epoki brązu na Pomorzu Zachodnim" to wyjątkowo ciekawy referat prof. Macieja Kaczmarka z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor na kilku przykładach popartych zdjęciami oraz schematycznymi rysunkami ukazał zwyczaje i sposoby pochówku w kurhanach z okresu kultury łużyckiej znajdujących się w naszych okolicach.

            Po przerwie kawowej w podróż odkrywającą dziedzictwo kulturowe w lasach, zabrał nas dr Grzegorz Kiarszys z Katedry Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego, przedstawiając nieinwazyjne metody w służbie archeologii. Prezentacja wzbogacona była barwnymi ilustracjami, jak mogły wyglądać grodziska oraz zasiedlający je mieszkańcy.

           Dr Jarosław Rola z Muzeum Okręgowego w Pile przedstawił wnioski wypływające z własnych badań powierzchniowych prowadzonych w lasach na terenie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra. Okazało się, że w terenie leśnym, który stanowi przecież 30% powierzchni kraju, drzemie ogromny, nieokreślony jeszcze, potencjał archeologiczny.

          „Archeoturystyka w służbie ochrony dziedzictwa archeologicznego" to temat, który przybliżył uczestnikom dr Marcin Szydłowski z Katedry Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadzący przekonywał, że archeoturystyka nie musi być zagrożeniem dla zabytków.

           W części terenowej zebrani mogli dotknąć kurhanów na wyjątkowym cmentarzysku kultury łużyckiej oraz najstarszych budowli wzniesionych ręką człowieka w granicach obecnej Polski – grobowców megalitycznych.

 

Autor: Dagmara Haręźlak, Jacek Gid